Lukio

Elias-koulun lukio on luokkamuotoinen, joten sama luokkayhteisö säilyy koko lukion ajan. Opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö on tiivistä ja mutkatonta. Meillä opiskellaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen lisäksi koulukohtaisia steinerpedagogisia opintoja eli mm. käsitöitä, kuvataidetta, musiikkia, draamaa, kotitaloutta ja eurytmiaa. 

Lukion ensimmäisen vuoden alussa vietetään viikko luontoleirillä. Lukion toisella luokalla on kaksi työharjoittelua (maatilaharjoittelu sekä sosiaalialan harjoittelu) ja lukion kolmannella luokalla tehdään näytelmän lisäksi myös kulttuurimatka yhdessä valittuun eurooppalaiseen kulttuurikohteeseen. Lukion neljäntenä vuonna valmistaudutaan pääasiassa yo-kirjoituksiin.

Monipuolinen opintotarjontamme antaa hyvät valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muissa oppilaitoksissa.

Lukion OPS: https://drive.google.com/file/d/1HF-xX6W9H67vgOU3hPVgD3rPDA9zI-Wx/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukioon hakeminen

Elias-koulu on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Löydät meidät Opintopolku.fi -järjestelmästä nimellä Elias-koulun lukio.

Jos olet vaihtamassa lukiota kesken lukuvuoden, ota yhteyttä apulaisrehtori Gitte Forsbergiin puhelimitse p. 040 7037460 tai sähköpostilla gitte.forsberg@eliaskoulu.fi ja sovi haastattelusta. Täytä esitietolomake ja lähetä se sekä peruskoulun päättötodistuksesi kopio ja viimeisin koulutodistuksesi Elias-koulun toimistoon, Ehrensvärdintie 31 – 35, 00150 Helsinki, toimisto@eliaskoulu.fi.

Opintopolku.fi

Opiskelu lukiossa

Kielitarjonta

  • A-kielet: englanti, saksa, venäjä
  • B1: ruotsi
  • B3: Espanja, ranska, saksa, venäjä

Kansainvälinen yhteistyö

Elias-koulu on osa maailmanlaajuista steinerkoululiikettä. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa lukuvuoden opinnot kokonaan tai osittain jossain toisessa steinerkoulussa ulkomailla mm. Saksassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa tai vaikka Japanissa.

10. luokka

Kymmenennellä luokalla tarkastellaan suuria kokonaisuuksia. Opetus on havainnollista ja selkeää. Heti 10. luokan alussa lähdetään leirikouluun esim. Lappiin. Tavoitteena on hyvän yhteishengen löytäminen maantiedon ja liikunnan aihepiirien lomassa. 

11. luokka

Opetuksessa tarkastelutavan kriittisyys lisääntyy yhdennellätoista luokalla. Tavoitteena on oppilaan itsenäisen ajattelukyvyn syventäminen. Tarjolla on erilaisia taiteellisia ja tiedollisia virikkeitä, joissa esille nostetaan epäilyn, erehtymisen ja kehittymisen teemat. Esimerkkejä ovat keskiaikaisen Parsival-teemojen käsittely kirjallisuudessa ja uskonnossa sekä Descartesin metodisen epäilyn käsittely filosofiassa.

Opiskelussa tutustutaan työelämään, viikko maatiloilla ja viikko sosiaalialalla.

12. luokka

Kahdestoista luokka on steinerkoulun päättöluokka. Opiskelussa painottuu itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativa työskentely.

Oppilaat valmistavat varsinaisen koulutyön ohessa itsenäisen päättötyön, joka voi aihepiiriltään olla tieteellinen, taiteellinen tai käytännöllinen.

Taiteellisena ja sosiaalisena päättötyönään luokka valmistaa itsenäisesti näytelmän sekä tekee viikon mittaisen kulttuurimatkan johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen ulkomailla.

13. luokka

Tällä luokalla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Luokan aikana oppilaat opiskelevat pakollisia lukio-opintoja sekä syventäviä ja soveltavia kursseja itse valitsemiltaan aloilta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

Oppilaat voivat halutessaan tehdä kuvataiteen, musiikin, tanssin, liikunnan tai käsityön lukiodiplomin.

Lisätietoa lukiosta

Alta löydät lisätietoa Steinerkoulu Eliaksen lukio-opinnoista.