Lukio

Elias-koulun lukio on luokkamuotoinen, joten sama luokkayhteisö säilyy koko lukion ajan. Opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö on tiivistä ja mutkatonta. Meillä opiskellaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen lisäksi koulukohtaisia steinerpedagogisia opintoja eli mm. käsitöitä, kuvataidetta, musiikkia, draamaa, kotitaloutta ja eurytmiaa. 

Lukion ensimmäisen vuoden alussa vietetään viikko luontoleirillä. Lukion toisella luokalla on kaksi työharjoittelua (maatilaharjoittelu sekä sosiaalialan harjoittelu) ja lukion kolmannella luokalla tehdään näytelmän lisäksi myös kulttuurimatka yhdessä valittuun eurooppalaiseen kulttuurikohteeseen. Lukion neljäntenä vuonna valmistaudutaan pääasiassa yo-kirjoituksiin.

Monipuolinen opintotarjontamme antaa hyvät valmiudet jatkaa opiskelua yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muissa oppilaitoksissa.

Lukion OPS: https://drive.google.com/file/d/1HF-xX6W9H67vgOU3hPVgD3rPDA9zI-Wx/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukioon hakeminen

Elias-koulu on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Löydät meidät Opintopolku.fi -järjestelmästä nimellä Helsingin Rudolf Steiner-koulu/Elias-koulun lukio.

Jos olet vaihtamassa lukiota kesken lukuvuoden, ota yhteyttä apulaisrehtori Gitte Forsbergiin puhelimitse p. 040 7037460 tai sähköpostilla gitte.forsberg@eliaskoulu.fi ja sovi haastattelusta. Täytä esitietolomake ja lähetä se sekä peruskoulun päättötodistuksesi kopio ja viimeisin koulutodistuksesi Elias-koulun toimistoon, Ehrensvärdintie 31 – 35, 00150 Helsinki, toimisto@eliaskoulu.fi.

Opintopolku.fi

Opiskelu lukiossa

Kielitarjonta

  • A-kielet: englanti, saksa, venäjä
  • B1: ruotsi
  • B3: Espanja, ranska, saksa, venäjä

Kansainvälinen yhteistyö

Elias-koulu kuuluu steinerkoulujen maailmanlaajuiseen verkostoon. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio- opinnot joko kokonaan tai osittain jossain toisessa steinerkoulussa ulkomailla.

10. luokka

Kymmenennellä eli lukion ensimmäisellä luokalla tarkastellaan suuria kokonaisuuksia. Opetuksessa pyritään havainnollisuuteen ja selkeyteen. Heti 10. luokan alussa, viikolla 35, lähdetään luontoleirille esim. Lappiin. Leirin tavoitteena on hyvän yhteishengen löytäminen ja ryhmäytyminen maantiedon ja liikunnan aihepiirien lomassa. 

11. luokka

Opetuksessa tarkastelutavan kriittisyys lisääntyy yhdennellätoista luokalla. Tavoitteena on oppilaan itsenäisen ajattelukyvyn syventäminen. Tarjolla on erilaisia taiteellisia ja tiedollisia virikkeitä, joissa esille nostetaan epäilyn, erehtymisen ja kehittymisen teemat. Esimerkkinä esim. Descartesin metodisen epäilyn käsittely filosofiassa.

Opiskelun lomassa tutustutaan myös pari viikkoa työelämään eli mahdollisuuksien mukaan maatilalla työskentelyyn sekä sosiaalialaan.

12. luokka

Kahdestoista luokka on steinerkoulun päättöluokka. Opiskelussa painotetaan itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativaa työskentelyä.

Vanhojen tanssien lisäksi taiteellisena ja sosiaalisena päättötyönään luokka valmistaa itsenäisesti näytelmän sekä tekee lukuvuoden lopuksi viikon mittaisen kulttuurimatkan johonkin eurooppalaiseen kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen.

13. luokka

Lukion neljäntenä vuotena valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijat opiskelevat vielä joitakin kaikille yhteisiä lukio-opintoja sekä valinnaisia opintoja itse valitsemiltaan aloilta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

Opiskelijat voivat halutessaan myös tehdä valtakunnallisen kuvataiteen, musiikin, liikunnan tai käsityön lukiodiplomin, https://www.oph.fi/fi/lukiodiplomit

Lisätietoa lukiosta

Alta löydät lisätietoa Steinerkoulu Eliaksen lukio-opinnoista.