fbpx
Koululla Tapahtuu

Mitä on steinerpedagogiikka?

By 18 marraskuun, 202110 marraskuun, 2022No Comments

Steinerpedagogiikka ottaa ihmisen huomioon kokonaisvaltaisesti: tahtovana, tuntevana ja ajattelevana yksilönä. Eikä vain yksilönä vaan myös sosiaalisena toimijana, osana yhteisöä. Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa huomioidaan keskeisesti kasvavan lapsen ikäkausi ja se, mitä ja miten lasta missäkin ikävaiheessa opetetaan. Puhutaan ikäkausipedagogiikasta.  

Steinerpedagogiikkaan yleisesti liitettyjä käsitteitä ovat mm. yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus, luovuus, ikäkausiopetus, taiteellisuus ja yhteisöllisyys. Näitä kaikkia steinerpedagogiikka on – ja paljon muuta. (Mikäli Steinerkoulu Eliaksen menetelmät kiinnostavat, lue ajattelustamme tarkemmin.)

Steinerpedagogiikan juuret ulottuvat jo hieman yli sadan vuoden taakse, vuonna 1919 perustettiin ensimmäinen steinerkoulu Stuttgartissa. Koulun perustaja oli Emil Molt, Waldorf Astoria -tupakkatehtaan johtaja, joka halusi tarjota koulun tehtaan työntekijöiden lapsille. Koulun pedagogiikan kehitti Rudolf Steiner. Tästä juontavat steinerpedagogisten koulujen nimitykset: steinerkoulu tai Waldorf-koulu.

Satavuotisesta historiastaan huolimatta steinerpedagogiikka ei kuitenkaan ole mitään vanhentunutta, aikansa elänyttä pedagogiikka, vaan hyvinkin ajankohtaista. Steinerpedagogiikka on pystynyt uusiutumaan ja vastaamaan kulloiseenkin maailmatilanteeseen ja koulutustarpeeseen hyvin. Sen osoittaa steinerpäiväkotien ja steinerkoulujen suuri ja kasvava määrä. Maailmassa on tällä hetkellä noin 1000 steinerkoulua ja 2000 päiväkotia. 

Vain elävä pedagogiikka voi säilyä ajasta toiseen ja elää maailma eri kolkissa, eri kulttuureissa ja yhteiskunnallisissa oloissa. On kuitenkin asioita, jotka säilyvät ja kantavat pedagogiikkaa. On kivijalka, peruskivi, jolle koko steinerpedagogiikka rakentuu. Se peruskivi on steinerpedagoginen ihmiskäsitys.

Steinerpedagogisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen ei ole vain perimän ja ympäristön muovaama, vaan ihmisellä on myös yksilöllinen minuus, ydinminuus. Yksilöllisen minuuden kautta jokainen lapsi oppii ja kehittyy yksilöllisesti. Tämän huomioiminen opetuksessa ja kasvatuksessa edellyttää jokaisen lapsen ja nuoren kohtaamista kunnioituksella ja arvostaen. Jokainen ihminen on arvokas juuri omana itsenään. 

Jos kiinnostuit ja innostuit steinerpedagogiikasta, kohdataan Steinerkoulu Eliaksen tulevien ekaluokkalaisten huoltajien infotilaisuudessa torstaina 17.11. klo 17.30. Tilaisuudessa pääset tutustumaan tunnelmalliseen kouluumme Helsingin Eirassa, ja mieltä askarruttavista kysymyksistä voimme keskustella kasvotusten.

Postituslistallemme liittymällä varmistut, että pysyt mukana koulumme ajankohtaisista tapahtumista, kuten kolme kertaa vuodessa järjestettävistä myyjäisistä.