fbpx
Koululla Tapahtuu

Äänenkäytön opintoja Elias-koulussa

Ensimmäinen äänenkäytön opetuksen pilottikokeilu alkoi vuonna 2019 Elias-koulun 3. luokalla ja jatkuu saman ryhmän kanssa seitsemänteen luokkaan asti. 
Äänenkäytön opinnot tukevat lapsen kehityskaarta ja suuntaavat kohti tasapainoista aikuisuutta, tervettä ääntä ja hyvää itsetuntoa. Opinnot aloitetaan ennen äänenmurroksen alkua eli noin 3.-4. luokan aikana ja viedään loppuun 5.-7. luokan aikana.  
Äänenkäytön ensimmäisen jakson ryhmätyötunneilla (3-4-lk) tutustuttiin ääntöelimiin, äänen toimintaan fysiologisena ilmiönä ja tehtiin yhteisiä äänenkäytön perusharjoitteita. Käsittelimme myös äänen terveyttä ja sen huoltoa ja opiskelimme miten väsynytä tai kipeytynyttä ääntää tulee hoitaa. Tutustuimme myös ikäkauden mukaisesti kasvun tuomiin muutoksiin äänessä. 
Toisella pilottijaksolla syksyllä 2021 (5-7-lk) äänenkäytön opiskelu sisältää sekä yksilö-että ryhmäohjausta kahden vuoden ajan. Opetuksessa perehdytään syvemmin ja  henkilökohtaisesti jokaisen oppilaan ääneen ja tehdään kohdennettuja harjoituksia oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.Käytämme harjoittelemisen tukena erilaisia menetelmiä kuten spektogrammia, jolla voidaan tarkastella äänen perustaajuutta ja osasävelrakennetta, kurkunpään koottavaa mallinnosta sekä erilaisia helposti omaksuttavia harjoitteita. 


Äänenkäytön valmentajana Elias-koulussa toimii kasvatustieteen sekä musiikin maisteri, Estill Master Trainer-harjoittelija, säveltäjä, laulaja ja pedagogi Maija Ijäs.