Vanhemmuus on aktiivista

Elias-koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä. Se vaatii kenties tavallista enemmän aikaa ja sitoutumista, mutta myös palkitsee työn mielekkyydellä ja yhteisöllisyydellä.

Vanhempainillat sekä yhteistoiminta koulun puitteissa myyjäisineen ja juhlineen antavat vanhemmille monipuolisesti mahdollisuuksia olla mukana koulun toiminnassa.

Koulun ja kodin yhteys on lapselle arvokasta

Opettaja on vanhempien rinnalla yksi tärkeimmistä lapsen kasvattajista. Luottamus, yhteistyö ja hyvä henki luokanopettajan ja vanhempien välillä on yhtenäiskoulussa erityisen tärkeässä asemassa.

Kun vanhemmat tuntevat toisensa, he ovat mukana lastensa elämässä. Luokan vanhemmista muodostuu Elias-koulussa helposti oma yhteisönsä, joka luo myös lasten kasvulle ja kehitykselle hyödyllisen turvaverkon.

Vanhempien toiminnasta

Jokaisella luokalla on vanhemmista valitut luokkavastaavat, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Nämä luokkavastaavat tapaavat kokouksissa ja tiedottavat sitten omalle luokalleen koulun tempauksista ja toiminnasta. Toiminta pyrkii luomaan yhteishenkeä koulullemme sekä keräämään varoja Elias-koululle erilaisin tavoin, joista myyjäiset lienee tunnetuin tapa.

Luokkavastaavana toimiminen vaatii hieman aktiviteettia, joitakin kirjeitä ja soittorinkien järjestämistä. Luokkavastaavien tärkeä tehtävä onkin pitää yhteystietolistat ajantasalla, jotta kaikki vanhemmat saisivat tiedot.

Kunkin ideointikyvystä riippuen toiminta voi olla hyvinkin antoisaa ja hauskaa ja yhteistyössä järjestetyt tempaukset vahvistavat koulumme henkeä.

Tämä yhdessä tekeminen ja osallistuminen koulun hyväksi on tärkeä osa Elias-koulun toimintaa. Sillä paitsi luodaan yhteisöllisyyttä, myös varmistetaan koulun toiminnan jatkuvuus.

Uusia ideoita koulun vanhempaintoimintaa varten voi toimittaa luokkavastaaville tai tulla itse kokoukseen niitä kertomaan.

Kouluyhdistys ja maksut

Elias-koulu on yksityinen koulu, jota Elias-koulun kouluyhdistys ry ylläpitää. Koulu saa valtionavun lisäksi merkittävän osan varoistaan yhdistyksen vapaaehtoisina jäsen- ja ylläpitomaksuina. [...]

Lomakkeet ja oppaat

Ilmoittautumislomake alle kouluikäiselle Koulupaikan vahvistaminen tulevan syksyn ensimmäiselle luokalle (pdf) Ilmoittautuminen koulutien varrella (pdf) Matkakorttihakemus (pdf) Vapautusanomus A2-kielen opetuksesta (pdf) S-merkintä [...]

Varainhankinta

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Vanhempainyhdistyksen varainhankintaryhmä tiedottaa tapahtumista Facebookissa [...]

Vuoden tapahtumat

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Tarjolla on aina monenlaista herkkua [...]

Vanhemmuus on aktiivista

Elias-koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä. Se vaatii kenties tavallista enemmän aikaa ja sitoutumista, mutta myös palkitsee työn mielekkyydellä ja [...]

Mikä on Elias-koulu?

Elias-koulu on osa kansainvälistä koululiikettä, jonka alkuunpanija oli itävaltalainen Rudolf Steiner, joka perusti Waldorf-Astorian tehtaan työläisten lapsille uudenlaisen koulun v. [...]