Tukea lukio-opintoihin

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea lukio-opintoihinsa. Elias-koulun tukimuotoja ovat aineopettajien sekä erityisopettajan antamama henkilökohtainen tai pienryhmätuki, opinto-ohjaajan palvelut, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, pedagoginen lääkäri sekä koululääkäri, kuvataideterapia sekä erityiseurytmia. Tukipalvelut suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ao. opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tukipalveluiden järjestämisestä vastaa lukion opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluvat opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi ja rehtori.

Erityisopettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa, esim. kielelliset vaikeudet kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus (LUKI). Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimiseen, oman oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Erityisopettaja antaa yksilöohjausta, tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä ja tukee monipuolisesti opiskelussa. Hän myös opastaa erityisjärjestelyjen anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten.

Elias-koulun lukion erityisopettaja on Gitte Forsberg. Hänet tavoittaa joko puhelimitse p. 040 7037460 tai sähköpostitse gitte.forsberg[ÄT]eliaskoulu.fi

Gitte Forsbergillä on viikoittainen vastaanottoaika lukion oppilaille ja vanhemmille. Tervetuloa!

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle. Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan [...]

Koulupsykologi Anni Jaalas

Kouluspykologi Anni Jaalas työskentelee Elias-koululla keskiviikkoisin ja torstaisin 3. kerroksen kouluspykologi/opotilassa. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä. Yhteydenotot voi [...]

Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin sekä tiistaisin kouluterveydenhoitajan tilassa 2. kerroksessa. Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Puhelin: 09 310 82020 tai [...]

Iltapäiväkerho

Vuosittain kymmenet ja kymmenet lapset ovat saaneet kirmata, leikkiä ja kartuttaa sosiaalisia taitojaan koulutyön jälkeen. Alussa lapsia oli vain 15 [...]

Kerhot

Iltapäiväkerho 1. ja 2. luokkalaisille toimii Elias-koulun ja Merimessin tiloissa ma–pe alaluokkalaisten koulupäivän jälkeen klo 17 saakka. Iltikseen ilmoittaudutaan Opetusviraston lomakkeella. [...]

Tukea lukio-opintoihin

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea lukio-opintoihinsa. Elias-koulun tukimuotoja ovat aineopettajien sekä erityisopettajan antamama henkilökohtainen tai pienryhmätuki, opinto-ohjaajan palvelut, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, [...]

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja [...]