Rautasampo- ryhmä

  • Murrosikä ja koulutyö voivat olla haastava yhdistelmä.
  • Aikaisemmin hyvin edistynyt nuori voi ajautua tarpeettomasti törmäyskurssille kasvattajiensa kanssa monista eri syistä.
  • Suuret persoonat myös reagoivat suuresti.
  • Kaikki eivät ole koulutyön kannalta parhaimmillaan isossa luokassa, kuitenkin jokainen tahtoo osata ja onnistua.
  • Vähitellen kasvanut hulivilin tai epäonnistujan rooli voi elää omaa elämäänsä ja alkaa sisäistyä pysyväksi.
  • Siirtyminen pieneen luokkaan voi antaa nuorelle uuden alun peruskouluvaiheen tärkeinä viimeisinä vuosina.
  • Pienessä ryhmässä selkeisiin pelisääntöihin on helppo sitoutua, ja opettaja ehtii vastata haasteisiin yksilöllisesti.
  • Olennaista oppilaalle on löytää ilo koulutyöhön uudelleen.

Rautasampo- ryhmä on toiminut jo 26 vuotta opiskelupaikkana 7.–9. luokkien nuorille. Oppilaat tulevat Elias-koulusta, pääkaupunkiseudun muista steinerkouluista sekä peruskouluista.

Rautasammossa noudatetaan Elias-koulun opetussuunnitelmaa, ja oppilaat jatkavat tästä ryhmästä lukioihin ja ammattikouluihin kuten isostakin luokasta.

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2020—2021 opetusjaksot 1. jakso 13.8—2.10.2020 2. jakso 5.10—27.11.2020 3. jakso 30.11—12.2.2021 4. jakso 15.2—9.4.2021 5. jakso 12.4—4.6.2021

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]