Oppilashuolto on koulun koko henkilöstön tekemää työtä, jonka tarkoituksena on luoda oppilaille fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä vaikuttaa kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Yhteistyö kouluyhteisössä ja vanhempien kanssa on tärkeää. Oppilashuolto pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan oppimisvaikeuksia ja terveydellisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia ongelmia.