Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle.

Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan eteenpäin ohjaaminen.

Oppilaan tilanteen havainnoiminen ja seuraaminen.

Tiedottaminen niille henkilöille, joiden työtehtävät tietoa edellyttävät (Tietosuojalaki). Huoltajat ovat aina tiiviisti mukana oppilashuollon toiminnassa.

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuoltoryhmä (OHR) suunnittelee, kehittää ja koordinoi oppilashuoltoa. Lukuvuodeksi kerrallaan laaditaan oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon kehittämisen tavoitteena on selkiyttää ja systematisoida tehostetun ja erityisen tuen käytäntöjä, kuten etenemisprosessia, kirjaamisperusteita ja -sisältöjä ja lisätä sekä huoltajien että koulun henkilökunnan tietoisuutta tukimuotojen vaihtoehdoista.

Opiskelijahuoltoryhmän (OHR) jäsenet

Rehtorit, erityisopettajat, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityiseurytmisti ja opinto-ohjaaja.

 

Oppilashuoltoryhmän kokoontumisajat:

Perusasteen OHR kokoontuu kerran viikossa, lukion OHR kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa muulloin.

Miten oppilashuolto näkyy oppilaille Elias-koulussa?

Opinto-ohjaus, tukipalvelut (tukiopetus, erityismaalaus, erityiseurytmia), erityiset opetusjärjestelyt, oppimisvaikeuksien huomioiminen opetuksessa, henkilökohtaisten kriisitilanteiden huomioiminen ja muiden opiskelua vaikeuttavien tekijöiden huomioiminen.

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle. Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan [...]

Koulupsykologi Anni Jaalas

Kouluspykologi Anni Jaalas työskentelee Elias-koululla keskiviikkoisin ja torstaisin 3. kerroksen kouluspykologi/opotilassa. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä. Yhteydenotot voi [...]

Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin sekä tiistaisin kouluterveydenhoitajan tilassa 2. kerroksessa. Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Puhelin: 09 310 82020 tai [...]

Iltapäiväkerho

Vuosittain kymmenet ja kymmenet lapset ovat saaneet kirmata, leikkiä ja kartuttaa sosiaalisia taitojaan koulutyön jälkeen. Alussa lapsia oli vain 15 [...]

Kerhot

Iltapäiväkerho 1. ja 2. luokkalaisille toimii Elias-koulun ja Merimessin tiloissa ma–pe alaluokkalaisten koulupäivän jälkeen klo 17 saakka. Iltikseen ilmoittaudutaan Opetusviraston lomakkeella. [...]

Tukea lukio-opintoihin

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea lukio-opintoihinsa. Elias-koulun tukimuotoja ovat aineopettajien sekä erityisopettajan antamama henkilökohtainen tai pienryhmätuki, opinto-ohjaajan palvelut, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, [...]

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja [...]