Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, puu-, kivi-, hopea- ja savityöt sekä kotitalous.

Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös 10. luokan luontoleiri, sosiaalialan ja maatalouden  harjoittelu sekä 12. luokan päätteeksi päätösmatka ulkomaiseen kulttuurikohteeseen.

Kielitarjonta

A-kielet: englanti, saksa, venäjä
B1: ruotsi
B3: Espanja, ranska, saksa, venäjä

Kansainvälinen yhteistyö

Elias-koulu on osa maailmanlaajuista steinerkoululiikettä. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa lukuvuoden opinnot kokonaan tai osittain jossain toisessa steinerkoulussa ulkomailla mm. SaksassaKanadassa, Uudessa-Seelannissa tai vaikka Japanissa.

10. luokka

Kymmenennellä luokalla tarkastellaan suuria kokonaisuuksia. Opetus on havainnollista ja selkeää. Heti 10. luokan alussa lähdetään leirikouluun esim. Lappiin. Tavoitteena on hyvän yhteishengen löytäminen maantiedon ja liikunnan aihepiirien lomassa. Lue lisää: leirikoululla Lapissa.

11. luokka

Opetuksessa tarkastelutavan kriittisyys lisääntyy yhdennellätoista luokalla. Tavoitteena on oppilaan itsenäisen ajattelukyvyn syventäminen. Tarjolla on erilaisia taiteellisia ja tiedollisia virikkeitä, joissa esille nostetaan epäilyn, erehtymisen ja kehittymisen teemat. Esimerkkejä ovat keskiaikaisen Parsifal-tarinan teemojen käsittely kirjallisuudessa ja uskonnossa sekä Descartesin metodisen epäilyn käsittely filosofiassa.

Opiskelussa tutustutaan työelämään, viikko maatiloilla ja viikko sosiaalialalla.

12. luokka

Kahdestoista luokka on steinerkoulun päättöluokka. Opiskelussa painottuu itsenäisyyttä ja kypsyyttä vaativa työskentely.

Oppilaat valmistavat varsinaisen koulutyön ohessa itsenäisen päätöstyön, joka voi aihepiiriltään olla tieteellinen, taiteellinen tai käytännöllinen.

Taiteellisena ja sosiaalisena päätöstyönään luokka valmistaa itsenäisesti näytelmän sekä tekee viikon mittaisen päätösmatkan johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan kohteeseen ulkomailla.

13. luokka

Tällä luokalla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Luokan aikana oppilaat opiskelevat pakollisia lukio-opintoja sekä syventäviä ja soveltavia kursseja itse valitsemiltaan aloilta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen.

Oppilaat voivat halutessaan tehdä kuvataiteen, musiikin, tanssin, liikunnan tai käsityön lukiodiplomin.

Lue lisää Lukion opinto-opas ja Lukion opetussuunnitelma

Lukioon hakeminen

Elias-koulu on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Löydät meidät Opintopolku.fi -järjestelmästä nimellä Elias-koulun lukio. Avoimien ovien päivä Infotilaisuus lukioon hakeville oppilaille etänä pe 22.1 2021 klo 12.00 Infotilaisuuteen ilmoittautuminen […]
Elias-koulu
/ Add Comment

Lukion oppikirjat

Oppikirjat lukuvuodelle 2020 - 2021 10. luokka Äidinkieli 10–13 lk: Särmä oppikirja ja kurssivihot 1 – 9, Otava – käytössä koko lukion ajan. Sekä Särmä luova kirjoittaminen. Englanti: Insights 1 ja 2, […]
Elias-koulu
/ Add Comment

Lomakkeet ja oppaat

Ilmoittautumislomake alle kouluikäiselle Koulupaikan vahvistaminen tulevan syksyn ensimmäiselle luokalle (pdf) Ilmoittautuminen koulutien varrella (pdf) Matkakorttihakemus (pdf) Vapautusanomus A2-kielen opetuksesta (pdf) S-merkintä A2-kielestä päättötodistukseen (pdf) Lupahakemus opetuksesta poissaoloon (pdf) Kannatusjäsenlomake Vanhempain opas 2017–2018 (pdf)  
Elias-koulu
/ Add Comment