Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka.

Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla luokka-asteilla. Taiteellinen työskentelytapa, itse kirjoitetut ja piirretyt työvihkot, tutkiva mielikuvaoppiminen sekä esim. portfoliotyöskentely tukevat kokonaisvaltaista oppimista.

Oppilailla on ensimmäiset kahdeksan vuotta oma pysyvä luokkayhteisönsä, luokanopettajansa ja kotiluokkansa sekä samat tutut aineenopettajat.

Yhdeksännestä luokasta lukion loppuun saakka opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat luokanvalvoja sekä eri aineiden aineopettajat.

Opetussuunnitelman kaikki oppiaineet yhdessä rakentavat kasvatuksellisen kokonaisuuden, joka antaa monipuolisen yleissivistyksen.