Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa liian usein kiirettä, hälyä ja epävarmuutta.

Koulu varjelee lapsuutta

Kasvava lapsi on enemmän kuin pelkkä ympäristön asettamien vaatimusten kohde. Pohjimmiltaan kasvatuksessa kysymys on yksinkertaisista asioista; mielikuvituksesta, tarinoista, toiminnan ilosta, liikkumisen riemusta ja välittämisestä.

Lapsi oppii koko kehollaan ja tarinat ruokkivat mielikuvitusta. Siksi tiedollinen opetus (mm. historia, kemia) on vain osa, vaikkakin tärkeä osa, steinerpedagogista kasvatusta.

Pienistä eliaskoululaisista kasvaa vuosien saatossa tietäviä ja taitavia aikuisia, joilla on elämänsä eväinä parasta, mitä koulu voi tarjota: itseluottamusta ja sydämen sivistystä.

Turvallinen yhteisö oppimisympäristönä

Luokanopettajalla on ensimmäisen kahdeksan vuoden aikana suuri merkitys lapsen kasvuun ja kehitykseen. Opettaja tuntee jokaisen oppilaansa läheisesti ja osaa antaa tukea oikealla tavalla kasvun eri vaiheissa.

Lukuaineet

Alaluokilla myös lukuaineet opetetaan taiteellisesti mielikuvien ja kertomusten avulla. Oppilailla on mahdollisuus saada erityisopettajan ja avustajan tukea, mikäli uusien asioiden omaksuminen tuntuu työläältä. Kaksi vierasta kieltä alkaa heti ensimmäiseltä luokalta.

Taito- ja taideaineet

Taidekasvatus ei rajoitu vain taideaineiden tunneille, vaan se läpäisee kaiken opetuksen mm. vihkotyönä, sadunkerrontananäyttelemisenä, lauluna, soittona ja juhlavalmisteluina.

Kaikille yhteisinä taideaineina opetetaan musiikkia, kuvataidetta ja eurytmiaa. Kädentaitoja harjaannutetaan tekstiili-, puu-, metalli- ja savitöissä sekä kotitaloudessa.

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2020—2021 opetusjaksot 1. jakso 13.8—2.10.2020 2. jakso 5.10—27.11.2020 3. jakso 30.11—12.2.2021 4. jakso 15.2—9.4.2021 5. jakso 12.4—4.6.2021

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]