Mikä on Elias-koulu?

Elias-koulu on osa kansainvälistä koululiikettä, jonka alkuunpanija oli itävaltalainen Rudolf Steiner, joka perusti Waldorf-Astorian tehtaan työläisten lapsille uudenlaisen koulun v. 1919. Nykyisin steinerkouluja on yli kuudessakymmenessä maassa yhteensä tuhat, joista yli kolme sataa on Euroopan ulkopuolella.

Suomessa steinerkouluja on 25, joista vanhin on Helsingin Rudolf Steiner -koulu, joka perustettiin vuona 1955.

Elias-koulu on vanhempien perustama koulu, joka aloitti toimintansa syksyllä 1982 Kaivopuistossa yksityisenä opetusryhmänä. Nykyisin 13-luokkainen Elias-koulu toimii Eirassa.

Elias-koulu on peruskoulun osalta ns. sopimuskoulu, joka saa samat yhteiskunnan avustukset kuin muutkin koulut, ja lukioluokat muodostavat itsenäisen toimintayksikön Helsingin Rudolf Steiner -koulun alaisuudessa. Em. hallinnollisista seikoista huolimatta Elias-koulu on itsenäinen ja yhtenäinen steinerkoulu.

Elias-koulu on kouluyhdistyksen ylläpitämä yksityinen koulu. Elias-koulun kouluyhdistys vastaa koulun taloudesta. Kaikkien oppilaiden perheet maksavat koulutoiminnan ylläpitomaksua kouluyhdistykselle. Maksu on tärkeä osa koulun taloutta, sillä opetus on peruskoulua kalliimpaa: opetusryhmiä on enemmän ja materiaalikulut huomattavan suuret.

Elias-koulu on taito- ja taideaineita vaaliva koulu, jossa kädentaidot ja ilmaisulliset taidot kulkevat mukana kaikessa opetuksessa.

Elias-koulun lukiolla on steinerpedagoginen erityistehtävä (kuten kaikilla steinerkoulujen lukioilla). Tämä mahdollistaa omien koulukohtaisten kurssien opiskelun kaikille valtakunnallisten lukiokurssien ohella.

Elias-koulusta voi kirjoittaa ylioppilaaksi. Koulussa on 13. luokka ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista varten, ja kirjoitukset järjestetään yhteistyössä Helsingin Rudolf Steiner -koulun kanssa. Vuosittain lähes kaikki oppilaat 12. luokalta siirtyvät ylioppilasluokalle ja osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin.

Elias-koulu on KiVa-koulu, joka on sitoutunut kiusaamisen vastaiseen työhön.

Elias-koulu on 325 oppilaan ja 35 opettajan koulu (15.1.2011), jossa eri-ikäiset oppilaat ekaluokkalaisista abeihin opiskelevat samassa rakennuksessa osittain yhteisten opettajien johdolla.

Elias-koulu on myös vanhempien koulu. Useimpia koulun vanhempia yhdistää kiinnostus lapsen hyvään ja turvalliseen kasvuun ja kehitykseen, ja monet vanhemmat ovat myös löytäneet koulun piiristä mukavien ihmisten yhteisön.

Elias-koulu on koulupiiritön koulu, joka ottaa oppilaansa ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisikäjärjestyksessä. Jonon pituus vaihtelee vuosittain, joten aina kannattaa ottaa yhteyttä.

Ennen koulun aloittamista vanhemmille järjestetään seminaaripäivä, jossa opettajat esittelevät pedagogiikkaa, ja lisäksi jokainen oppilas vanhempineen kutsutaan koululle tapaamiseen, jossa keskustellaan steinerkoulun erityispiirteistä ja koulun aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä kodin ja koulun yhteistyöstä.

Kouluyhdistys ja maksut

Elias-koulu on yksityinen koulu, jota Elias-koulun kouluyhdistys ry ylläpitää. Koulu saa valtionavun lisäksi merkittävän osan varoistaan yhdistyksen vapaaehtoisina jäsen- ja ylläpitomaksuina. [...]

Lomakkeet ja oppaat

Ilmoittautumislomake alle kouluikäiselle Koulupaikan vahvistaminen tulevan syksyn ensimmäiselle luokalle (pdf) Ilmoittautuminen koulutien varrella (pdf) Matkakorttihakemus (pdf) Vapautusanomus A2-kielen opetuksesta (pdf) S-merkintä [...]

Varainhankinta

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Vanhempainyhdistyksen varainhankintaryhmä tiedottaa tapahtumista Facebookissa [...]

Vuoden tapahtumat

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Tarjolla on aina monenlaista herkkua [...]

Vanhemmuus on aktiivista

Elias-koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä. Se vaatii kenties tavallista enemmän aikaa ja sitoutumista, mutta myös palkitsee työn mielekkyydellä ja [...]

Mikä on Elias-koulu?

Elias-koulu on osa kansainvälistä koululiikettä, jonka alkuunpanija oli itävaltalainen Rudolf Steiner, joka perusti Waldorf-Astorian tehtaan työläisten lapsille uudenlaisen koulun v. [...]