Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka.

Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla luokka-asteilla. Taiteellinen työskentelytapa, itse kirjoitetut ja piirretyt työvihkot, tutkiva mielikuvaoppiminen sekä esim. portfoliotyöskentely tukevat kokonaisvaltaista oppimista.

Oppilailla on ensimmäiset kahdeksan vuotta oma pysyvä luokkayhteisönsä, luokanopettajansa ja kotiluokkansa sekä samat tutut aineenopettajat.

Yhdeksännestä luokasta lukion loppuun saakka opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat luokanvalvoja sekä eri aineiden aineopettajat.

Opetussuunnitelman kaikki oppiaineet yhdessä rakentavat kasvatuksellisen kokonaisuuden, joka antaa monipuolisen yleissivistyksen.

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2020—2021 opetusjaksot 1. jakso 13.8—2.10.2020 2. jakso 5.10—27.11.2020 3. jakso 30.11—12.2.2021 4. jakso 15.2—9.4.2021 5. jakso 12.4—4.6.2021

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]