Kouluyhdistys ja maksut

Elias-koulu on yksityinen koulu, jota Elias-koulun kouluyhdistys ry ylläpitää. Koulu saa valtionavun lisäksi merkittävän osan varoistaan yhdistyksen vapaaehtoisina jäsen- ja ylläpitomaksuina. Yhdistyksen päättämät koulutoiminnan vapaaehtoiset ylläpitomaksut ovat:

  • 80 euroa/kuukausi/perhe luokilla 1–9
  • 95 euroa/kuukausi/perhe luokilla 10–13

Kuukausittainen koulutoiminnan ylläpitomaksu on perhekohtainen, eli maksu ei nouse, jos kouluun tulee useampia lapsia samasta perheestä. Lisäksi vanhemmat maksavat vuosittaisen kouluyhdistyksen vapaaehtoisen jäsenmaksun jonka suuruus on:

  • 39 euroa/varsinainen jäsen/vuosi
  • 19 euroa/kannatusjäsen/vuosi

Toivomme, että molemmat vanhemmat liittyvät kouluyhdistyksen jäseniksi. Jäsenyyden kautta vanhemmat pääsevät luontevasti mukaan koulun toimintaan ja kehittämiseen. Varsinaisia jäseniä voivat huoltajien lisäksi olla koulun opettajat ja muut työntekijät.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä vaikkapa sukulaiset sekä koulun entiset vanhemmat ja oppilaat, jotka haluavat tukea Elias-koulun toimintaa. Kannatusjäsenet voivat osallistua kouluyhdistyksen kokouksiin ja heille postitetaan vuosittain koululehti ja toimintakertomus.

Liity kannatusjäseneksi

Kouluyhdistys ja maksut

Elias-koulu on yksityinen koulu, jota Elias-koulun kouluyhdistys ry ylläpitää. Koulu saa valtionavun lisäksi merkittävän osan varoistaan yhdistyksen vapaaehtoisina jäsen- ja ylläpitomaksuina. [...]

Lomakkeet ja oppaat

Ilmoittautumislomake alle kouluikäiselle Koulupaikan vahvistaminen tulevan syksyn ensimmäiselle luokalle (pdf) Ilmoittautuminen koulutien varrella (pdf) Matkakorttihakemus (pdf) Vapautusanomus A2-kielen opetuksesta (pdf) S-merkintä [...]

Varainhankinta

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Vanhempainyhdistyksen varainhankintaryhmä tiedottaa tapahtumista Facebookissa [...]

Vuoden tapahtumat

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain vähintään kolmet myyjäiset: syksyllä koulun perinteiset Mikkelin markkinat sekä joulu- ja kevätmyyjäiset. Tarjolla on aina monenlaista herkkua [...]

Vanhemmuus on aktiivista

Elias-koulu on vanhempien perustama ja ylläpitämä. Se vaatii kenties tavallista enemmän aikaa ja sitoutumista, mutta myös palkitsee työn mielekkyydellä ja [...]

Mikä on Elias-koulu?

Elias-koulu on osa kansainvälistä koululiikettä, jonka alkuunpanija oli itävaltalainen Rudolf Steiner, joka perusti Waldorf-Astorian tehtaan työläisten lapsille uudenlaisen koulun v. [...]