Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja tai lääkäri tapaa koululaiset kerran vuodessa. Kouluterveydenhuollon palveluihin ovat oppilaat oikeutettuja asuinkunnasta riippumatta.

Lääkäri on ollut koululla kerran kuukaudessa ja terveydenhoitaja kolmena päivänä viikossa. Lääkärintarkastuksia on tehty ensimmäisellä, viidennellä, kahdeksannella ja 11:llä luokalla. Tehdyistä tarkastuksista on tiedotettu kotiin kirjallisesti. Alemmilla luokilla vanhemmilla on ollut mahdollisuus tulla mukaan tarkastukseen.

Terveystarkastuksissa seurataan fyysistä kasvua, painon ja pituuden muutoksia, seulontatutkimuksin näköä ja kuuloa, keskustellaan terveystottumuksista jne. Rokotusohjelma pidetään ajan tasalla vanhempien toivomusten mukaisesti.

Koulutapaturmat ohjataan koulun alueen tai oppilaan omalle terveysasemalle. Muissa sairastapauksissa hakeudutaan omalle lääkärille tai terveysasemalle.

Hammashuoltoon kutsutaan helsinkiläset peruskouluikäiset, muissa kunnissa asuvat varaavat itse ajan oman kunnan hammashuoltoon samoin kuin lukioikäiset. Hammastapaturmien sattuessa kouluaikana kaikki oppilaat ohjataan hammashuollon päivystykseen.

Koulutapaturmien varalta oppilaat on vakuutettu kouluaikana ja koulumatkoilla.

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle. Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan [...]

Koulupsykologi Anni Jaalas

Kouluspykologi Anni Jaalas työskentelee Elias-koululla keskiviikkoisin ja torstaisin 3. kerroksen kouluspykologi/opotilassa. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä. Yhteydenotot voi [...]

Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin sekä tiistaisin kouluterveydenhoitajan tilassa 2. kerroksessa. Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Puhelin: 09 310 82020 tai [...]

Iltapäiväkerho

Vuosittain kymmenet ja kymmenet lapset ovat saaneet kirmata, leikkiä ja kartuttaa sosiaalisia taitojaan koulutyön jälkeen. Alussa lapsia oli vain 15 [...]

Kerhot

Iltapäiväkerho 1. ja 2. luokkalaisille toimii Elias-koulun ja Merimessin tiloissa ma–pe alaluokkalaisten koulupäivän jälkeen klo 17 saakka. Iltikseen ilmoittaudutaan Opetusviraston lomakkeella. [...]

Tukea lukio-opintoihin

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea lukio-opintoihinsa. Elias-koulun tukimuotoja ovat aineopettajien sekä erityisopettajan antamama henkilökohtainen tai pienryhmätuki, opinto-ohjaajan palvelut, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, [...]

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja [...]