Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin sekä tiistaisin kouluterveydenhoitajan tilassa 2. kerroksessa.

Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

  • Puhelin: 09 310 82020 tai 040 358 3056
  • Sähköposti: katjamari.hartman@hel.fi

Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Kuraattori työskentelee lasten ja nuorten arjen sujumiseksi yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren verkostoon kuuluvien kanssa. Yhteistyöllä pyritään tukemaan oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yksilöinä, ryhmissä ja kouluyhteisön jäsenenä.

Jos te vanhemmat olette huolissanne lapsestanne tai nuorestanne tai hän itse haluaa tulla keskustelemaan esimerkiksi kun

  • koulunkäynti ei kiinnosta
  • koulunkäynti ei suju
  • on koulusta myöhästelyjä tai poissaoloja
  • lapsi tai nuori käyttäytyy levottomasti tai vetäytyy liikaa
  • koulukavereiden kanssa on pulmia
  • elämässä tapahtuu suuria muutoksia
  • vapaa-ajan tekemiset huolesttuttavat
  • kotona on ristiriitoja tai muuta huolta

Voitte ottaa yhteyttä kuraattoriin. Selvitämme kanssanne yhdessä tilannetta ja etsimme siihen ratkaisuja luottamuksellisissa keskusteluissa yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Oppilashuollon toimintaperiaatteet

Välitön puuttuminen, opettaja havainnoi tunnilla ja ilmoittaa huolestaan jollekin oppilashuoltoryhmän (OHR:n) jäsenelle. Toimintatavoista sopiminen moniammatillisessa työryhmässä (oppilashuoltoryhmä = OHR), oppilaan [...]

Koulupsykologi Anni Jaalas

Kouluspykologi Anni Jaalas työskentelee Elias-koululla keskiviikkoisin ja torstaisin 3. kerroksen kouluspykologi/opotilassa. Häneen voi olla yhteydessä myös muina arkipäivinä. Yhteydenotot voi [...]

Koulukuraattori Katjamari Hartman

Kuraattori Katjamari Hartman työskentelee Elias-koululla maanantaisin sekä tiistaisin kouluterveydenhoitajan tilassa 2. kerroksessa. Tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Puhelin: 09 310 82020 tai [...]

Iltapäiväkerho

Vuosittain kymmenet ja kymmenet lapset ovat saaneet kirmata, leikkiä ja kartuttaa sosiaalisia taitojaan koulutyön jälkeen. Alussa lapsia oli vain 15 [...]

Kerhot

Iltapäiväkerho 1. ja 2. luokkalaisille toimii Elias-koulun ja Merimessin tiloissa ma–pe alaluokkalaisten koulupäivän jälkeen klo 17 saakka. Iltikseen ilmoittaudutaan Opetusviraston lomakkeella. [...]

Tukea lukio-opintoihin

Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea lukio-opintoihinsa. Elias-koulun tukimuotoja ovat aineopettajien sekä erityisopettajan antamama henkilökohtainen tai pienryhmätuki, opinto-ohjaajan palvelut, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, [...]

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Sen tehtävänä on seurata ja tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että terveydenhoitaja [...]