Kotikielen opetus Elias-koulussa

Mikäli oppilaalla on suomen kielen lisäksi toinen äidinkieli, on hänen mahdollista saada kotikielen opetusta. Kotikielen opetusta järjestetään, mikäli ko. kotikieltä puhuvia oppilaita on enemmän kuin neljä (4). Opiskelun aloittaminen on vapaaehtoista.

Tavoitteena kotikielen opetuksessa on oppilaan persoonan kokonaisvaltainen kehitys ja kotikielen ylläpitäminen ja kehittäminen. Opetuksessa noudatetaan valtakunnallista kotikielen opetussuunnitelmaa (Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, liite 5).

Kotikielen opettajina toimivat Olga Inkola (venäjä), Solis, Silva Manuela El Pilar (espanja) ja Sanna Sherring (englanti).

Kotikieltä opetetaan 2 tuntia viikossa Elias-koulun tiloissa oppituntien ulkopuolella. Ryhmän luokkatilan näet kätevästi Wilmasta.

Ilmoittautumislomakkeita kotikielen opiskelijaksi saa luokanopettajalta tai koulun kotisivuilta (www.eliaskoulu.fi/lomakkeet).

 

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2020—2021 opetusjaksot 1. jakso 13.8—2.10.2020 2. jakso 5.10—27.11.2020 3. jakso 30.11—12.2.2021 4. jakso 15.2—9.4.2021 5. jakso 12.4—4.6.2021

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]