Kolme ensi-iltaa vuodessa

Steiner-koulussa näytellään paljon, sen tuntuvat tietävän kaikki, jotka koulumuodosta yleensäkin jotakin tietävät. Mutta koulussa ei näytellä näyttelemisen vuoksi tai vain siksi, että saadaan ohjelmaa juhliin ja tapahtumiin. Näytelmällä on opetukselliset tavoitteet, ja opetussuunnitelman kokonaisuudessa se kokoaa yhteen monia osa-alueita, jotka pääsevät näytelmissä kauniisti esiin.

Näytteleminen on luovaa toimintaa, joka suuntautuu lapsen ja nuoren koko persoonallisuuden kehittämiseen ja näin ollen se sopii kaikille eikä vain niille, jotka mielellään hakeutuvat näyttelemään. Kreikan verbi drao, teen, kamppailen, kuvaa hyvin sitä, mistä näytelmässä on kyse.

Työ vaatii ilmiöiden analysointia ja omakohtaista tutkimista oman kehon, eläytymisen ja kokemisen kautta, se harjaannuttaa yhdessä selviytymistä ja ongelmien ratkaisua. Lisäksi se tarjoaa elämyksiä ja iloa koko kouluyhteisöön – luokkien näytelmiä odotetaan.

Näytelmiin valmistautuminen tutustuttaa oppilaat draamaan kirjallisuuden lajina ja sen ilmaisukeinoon, dialogiin, tarinan kertomisessa. Näytelmiin paneutuminen luo oppilaille omakohtaisen suhteen draamaan taidemuotona ja näin kasvattaa myös tarkkaavaista yleisöä teattereihin. Kun on itse ollut näyttämöllä, myös katsojakokemus rikastuu.

Erityisesti 12. luokalla näytelmä antaa esittäjilleen kokemuksen puheen ja kielen voimasta – miten kielellä voidaan vaikuttaa. Tämä kokemus auttaa huomaamaan myös itseen kohdistuvat vaikuttamispyrkimykset, ja saa nuoren hereiseksi esimerkiksi mainosten maailmassa.

Opetussuunnitelmassa näytelmä on merkitty viidennen, kahdeksannen ja kahdennentoista luokan kohdalle, mutta luokat näyttelevät pienimuotoisesti lähes jokaisena kouluvuotenaan vanhemmille, naapuriluokille tai kuukausijuhlissa. Näytelmät tehdään kaikkina vuosina äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, vain 12. luokalla on varattu omia tunteja päätösnäytelmälle.

5. luokka

Viidesluokkalaiset esittävät tavallisesti satunäytelmän, jonka opettaja on valinnut ja muokannut oppilailleen sopivaksi. Esitystä valmistettaessa kiinnitetään erityistä huomiota äänenkäytön elävyyteen ja roolityyppien luonteikkaaseen esittämiseen. Yksilölliseen roolisuoritukseen ei vielä pyritä.

8. luokka

Kahdeksasluokkalaiset – parhaassa murrosiässään – tarttuvat näytelmäharjoituksiin mielellään. Ohjattu roolihahmo tarjoaa levähdyspaikan sekä tarjoaa selkeät rajat näytelmän miljöössä toimimiseen. Näytelmäprojektiin liittyen luetaan erilaisia näytelmiä ja tehdään runsaasti ilmaisuharjoituksia. Toiminta ei ole enää pelkästään opettajajohtoista kuten viidennellä luokalla, vaan nuorten omia näkemyksiä kuunnellaan tarkasti, ja näyttämöllä alkavat erottua jo yksilölliset roolisuoritukset.

12. luokka

Kahdennellatoista luokalla harjoitellaan ja esitetään päätösnäytelmä, jonka oppilaat valitsevat itsenäisesti, he myös päättävät taiteellisista ratkaisuista itse sekä vastaavat harjoitusten kulusta. Näytelmäjaksoon kuuluu myös ohjattua teatteri-ilmaisua.

Näytelmäprojektin tavoitteena on synnyttää taiteellinen prosessi, jossa toisaalta punnitaan oppilaan yksilölliset suoritukset ja toisaalta hänen kykynsä vastuulliseen työskentelyyn ryhmän jäsenenä.

Oppilaat pitävät projektin aikana päiväkirjaa ja kirjoittavat sen pohjalta esitysten jälkeen näytelmäraportin, jossa he arvioivat omaa ja ryhmän työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lukioon hakeminen

Elias-koulu on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Löydät meidät Opintopolku.fi -järjestelmästä nimellä Elias-koulun lukio. Avoimien ovien päivät Infotilaisuudet lukioon hakeville pe 17.1 2020 klo 10.00 ja klo 12.00 Tiedotustilaisuus […]
Elias-koulu
/ Add Comment

Lukion oppikirjat

Oppikirjat lukuvuodelle 2019 - 2020 10. luokka Äidinkieli 10–13 lk: Särmä oppikirja ja kurssivihot 1 – 9, Otava – käytössä koko lukion ajan. Sekä Särmä luova kirjoittaminen. Englanti: Insights 1 ja 2, […]
Elias-koulu
/ Add Comment

Lomakkeet ja oppaat

Ilmoittautumislomake alle kouluikäiselle Koulupaikan vahvistaminen tulevan syksyn ensimmäiselle luokalle (pdf) Ilmoittautuminen koulutien varrella (pdf) Matkakorttihakemus (pdf) Vapautusanomus A2-kielen opetuksesta (pdf) S-merkintä A2-kielestä päättötodistukseen (pdf) Lupahakemus opetuksesta poissaoloon (pdf) Kannatusjäsenlomake Vanhempain opas 2017–2018 (pdf)  
Elias-koulu
/ Add Comment