Kemian opetuksesta

Steinerkoulun kemian opetus on oppia elämää varten. Steinerkoulussa kemian opetuksen tavoitteena on puhutella oppilaan kaikkia olemuspuolia.

Oppilaat kohtaavat kemian ilmiot aistiensa avulla: haistamalla, maistamalla, katsomalla, kuuntelemalla ja tuntemalla. Opiskelun pohjana ovat oppilaiden kokemat ilmiot. Ilmiot pyritään tekemään elämyksellisiksi oppilaiden tunteita koskettaviksi.

Havaintojen teko on nykynuorelle suuri haaste, koska monet oppilaat ovat sisäistäneet “tehokkuusajattelun” eli tehdään monia asioita samanaikaisesti. Havainnointi edellyttää tilaa ja aikaa, sillä havainnointi on ihmettelyn ja ajattelun lähtokohta. Opettaja suunnittelee ilmioiden ‘sarjan siten, että oppilas tavoittaa kokonaisuuksia ja ilmioiden välisiä yhteyksiä fenomenologisesti. Se, mitä kemiallisissa reaktioissa sisäisesti tapahtuu, ei ole aistein havaittavissa. Voimme vain havainnoida alku- ja lopputilanteen. Tiede pyrkii selittämään tätä havainnoille näkymätontä  atomien ja molekyylien tasoa.

Steinerkoulussa tavoitteenamme on liikkuvan ja vapaan ajattelun mahdollistaminen. Valmiita tieteen tuomia ajattelumalleja, joita oppilaat eivät voi kokemuksillaan testata, opiskellaan tieteen historian näkökulmasta 11-1uokasta lähtien. Näin oppilas ikään kuin asettuu ihmiskunnan historiallisen kehityksen virtaan ja oppii kemian teoriaa niin kuin tiedemiehet ovat aikoinaan ilmiöt ymmärtäneet ja selittäneet. Kemian historiallinen tarkastelu paljastaa teorioiden ajallisen kehityksen. Sadan vuoden kuluttua kemian kirjat ovat aivan toisen näköisiä.

Kemian opiskelussa vihkotyö on tahdon kasvatuksen väline. Oppilas “märehtii” vihkotyön avulla kokemukset omakseen. Tuloksena syntyy kovan tahdon ponnistuksen kautta oma vihko, joka on aina erilainen. Tämä vihko on oma luomus ja erityisen tärkeä ajassamme, kun lähes kaikki, mitä tarvitsemme on teollisesti valmistettua. Luomus on väline oman työn kunnioituksen oppimisessa. Vihko on myös joillekin oppilaille kompastuskivi. Tahtoa ja aikaa ei tahdo kaikilta löytyä. Opiskelu jää puolitiehen.

Kemiaa opiskellaan Steinerkoulussa elämää varten. Kun nuori ihminen irtautuu omista turvaverkoistaan ja etsii omaa tietään, koulun tehtävänä on herättää nuoressa innostus ulkopuolista ja sisäistä elämää kohtaan, jotta nuori ei käperry itseensä. Kemia avaa tietä aineiden sisäiseen maailmaan. Ilmiöt paljastavat aineista paljon sellaista, mikä ei ole ulkoisen ja staattisen tarkastelun avulla löydettävissä. Ne johdattavat myös oppilaan merkitysten lähteille. Elämä ei ole pelkkien sattumien viidakko.

Kemian opetus steinerkoulussa on uudenlaisen luontoyhteyden etsimistä. Minkälainen aine on rikki? Tavoitteena on oppia tuntemaan rikki rikin kiertojen ja siihen liittyvien kemiallisten prosessien avulla. Kun oppilaat opiskelevat kemiaa tieteenä, esiin tulevat toisenlaiset prosessit, eikä tavoitteena välttämättä ole rikin ymmärtäminen vaan sen hyodyntäminen. Hyödyntäminenkin auttaa meitä ymmärtämään rikkiä, mutta vain osittain.

Luontoyhteys edellyttää ja herättää syvällisesti ymmärrettynä elämän kunnioitusta. Elämän yhteyksien ja merkitysten hahmottaminen tuo meidät perimmäisten kysymysten äärelle. Elämä on edelleen yhtä selvittämäton ihme kuin Demokritoksen ja Aristoteleksen aikana. Jos oppilaalle avautuvat nämä elämän ihmeet ja niiden kautta kunnioitus ja merkitys, hän loytää elämäntehtävänsä, mikä onkin kaiken opetuksen lopullinen päämäärä.

KEVÄTJUHLAPUHE

Rehtori Kirsi Perttola-Ylinamman puhe Paasitornissa 1.6.2019 Hyvä juhlayleisö! Hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Tämä vuosi on [...]

Kevätjuhlapuhe

rehtori Kirsi Perttola-Ylinampan puhe Paasitornissa 2.6.2018 Arvoisat juhlavieraat, hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Yksi kouluvuosi on jälleen [...]

Rehtorin puhe

Vt. rehtori Gitte Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Rakkaat oppilaat, arvoisat abiturientit, hyvät vanhemmat, sukulaiset sekä kunnioittamani kollegat Elias-koulussa. Meidän elämämme [...]

Kevätjuhla 2017

Ylioppilas Wilhelmina Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Arvoisa rehtori, opettajat, juhlavieraat ja erityisesti me uunituoreet ylioppilaat. On aika uskomatonta, että olemme nyt [...]

Itsenäisyyspäivän puhe

12. luokan oppilaan Shabnam Momenin puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2015 Hyvät kuulijat, Uskon, että Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä monille suomalaisille ja [...]

Purjehduksen koulumestaruuskisa

Kilpailupäivänä tavattiin HSS Sailing Centerissä aamulla vähän kahdeksan jälkeen. Suomen purjehdus ja veneilyn Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo [...]