Opetusjaksot

Lukuvuoden 2019—2020 opetusjaksot

1. jakso 13.8—4.10.2019

2. jakso 7.10—29.11.2019

3. jakso 2.12—7.2.2020

4. jakso 10.2—3.4.2020

5. jakso 6.4—30.5.2020

Opetusjaksot

Lukuvuoden 2019—2020 opetusjaksot 1. jakso 13.8—4.10.2019 2. jakso 7.10—29.11.2019 3. jakso 2.12—7.2.2020 4. jakso 10.2—3.4.2020 5. jakso 6.4—30.5.2020

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]