Haastattelussa Elias-koulun rehtori Kirsi Perttola-Ylinampa: Sydämen asiana ihmisten kohtaaminen

Elias-koulussa toista vuotta rehtorina toimiva Kirsi Perttola-Ylinampa taittaa iloisesti Oulun murretta eikä ole muutenkaan jättänyt epäselväksi vahvoja pohjoissuomalaisia juuriaan. Kirsillä on monia vahvuuksia, jotka eivät ole toistaiseksi kovin tuttuja koulumme vanhemmille. Laaja steinerpedagoginen kokemus steinerkoulun vanhempana, opettajana ja rehtorina tuo ulottuvuutta oppilaiden, opettajien ja vanhempien päivittäiseen kohtaamiseen ja hallinnollisiin tehtäviin. Vuodet aikuiskoulutuksen parissa steinerpedagogisen seminaarin suunnittelijana ja kouluttajana ovat myös tärkeitä virstanpylväitä hänen moniulotteisella urallaan.

Nykyisen rehtorimme ensimmäinen kosketus steinerpedagogiikkaan oli Kotiliesi-lehdessä julkaistu henkilöhaastattelu, jonka hän luki mummilassaan 17 vuoden ikäisenä. Juttu tuntui kiehtovalta, ja ennen pitkää steinerkoulu tuli hänen elämäänsä jäädäkseen: ensin vanhemman roolissa esikoisen aloittaessa Oulun steinerkoulun vuonna 1987. Myös perheen neljä nuorempaa lasta ovat käyneet saman koulun.

Kirsi valmistui puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 1988. Hän ehti työskennellä joitakin vuosia terveyskeskuksessa ja yliopistollisessa sairaalassa sekä pitää yksityisvastaanottoa ennen kuin ura Oulun steinerkoulussa alkoi.

Steinerkasvatuksen liiton (http://www.steinerkasvatus.fi) hallituksen puheenjohtajuus vuosina 2013౼2016 antoi mahdollisuuden vaikuttaa steinerpedagogiikan asemaan valtakunnallisesti. Samalla tutuksi tulivat useat Suomen steinerkoulut opettajineen ja tietysti liiton mahtava ja työtäpelkäämätön porukka toiminnanjohtaja Pia Palen luotsaamana.

Puheterapeutista uudelle uralle steinerkouluun

– Tulin Elias-koulun rehtoriksi Oulun steinerkoulusta luokanopettajan ja rehtorin toimesta. Aloitin työni Oulun steinerkoulussa vuonna 1993 puheterapeuttina ja erityisopettajana. Kun olin työskennellyt muutaman vuoden erityisopettajana, minua pyydettiin luokanopettajaksi 6. luokkaan. Olin opiskellut steinerpedagogiikkaa aktiivisesti Oulun vanhempainseminaarissa, mutta opettajan koulutusta minulla ei ollut. Rohkeasti tartuin toimeen ja opettelin opettajana olemista paljolti yritysten ja erehdysten kautta, sain toki tukea ja apua kokeneemmilta opettajilta. Tein Snellman-korkeakoulun luokanopettajaopinnot vasta paljon myöhemmin, kun olin ollut luokanopettajana jo yli kymmenen vuotta.

– Kaiken kaikkiaan olen vetänyt kaksi ja puoli luokkasarjaa luokanopettajana ja tehnyt siinä ohessa myös psykologian aineopinnot. Psykologiaa opetin lukiossa viimeiset seitsemän vuotta. Ennen Elias-kouluun tuloa olin vuoden apulaisrehtorina ja kaksi vuotta rehtorina. Lisäksi olin vuosirehtorina neljä vuotta 2000-luvun alussa. Hallinnollinen työ on aina kiinnostanut minua, ja tein myös rehtori- ja johtamisopinnot Oulun yliopistossa vuosina 2014౼2015.

Hyppäys tutusta koulusta pääkaupungin «kyläkouluun»

– Tykkään työstäni Elias-koulun rehtorina. Koen oman työni erittäin mielekkäänä ja tärkeänä täällä. Opettajakunta ja koko henkilökunta otti minut tosi hyvin vastaan, kiittelee Kirsi kollegoitaan.

– Koulumme henkilökunnassa on tapahtunut useita muutoksia viime vuosina: uuden rehtorin lisäksi meillä on nyt myös uusi talouspäällikkö, Taru Öström, joka aloitti työnsä viime vuonna.

– Yhtä aikaa kanssani aloittivat uusi terveydenhoitaja ja kuraattori, ja psykologikin oli vaihtunut hiljattain. Oppilashuoltotyö ja sen kehittäminen ovat tällä hetkellä tärkeä osa työtäni. Meillä on tällä hetkellä käytössä kaikki mahdollinen oppilaiden tukemiseen: terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi, jotka kaikki ovat aivan huippuammattilaisia. Koen oman puheterapeuttitaustani nykyisessä oppilashuoltotyössä tärkeänä, sillä terveydenhuollon toimintakulttuurin tuntemus auttaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

– Minulla ei ole varsinaista opetusvelvollisuutta, mutta teen sijaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Viime syksynä olin mukana 11. luokan maatalousleirillä viikon ajan. Olen siis päässyt tutustumaan oppilaisiin jonkin verran, mikä on todella mukavaa. Rehtorin on hyvä olla mukana koulun arjessa muutenkin kuin silloin, kun oppilaat, opettajat tai perheet kohtaavat haasteita. Rehtoria kaivataan usein ratkomaan erilaisia ongelmatilanteita. Vanhemmat ovatkin olleet minuun paljon yhteydessä, ja heidän kanssaan on paljon yhteistyötä.

Elias-koulussa rehtorilla on vahva asema ja laaja toimenkuva. Henkilöstöhallinto kokonaisuudessaan on hänen vastuullaan ja rehtori toimii koko henkilökunnan esimiehenä. Myös koulun talous on rehtorin vastuualuetta, sitä hän hoitaa yhdessä talouspäällikön ja johtokunnan kanssa. Pedagoginen vastuu puolestaan on periaatteessa opettajakunnalla.

– Rehtori on meillä myös opettajakunnan jäsen. Koulussamme yhteisöllisyys ja opettajakunnan vahva rooli on tärkeää ja yhteistyö pedagogisissa asioissa merkittävää. Voin rehtorina osallistua ja vaikuttaa, mutta yksin en päätä koulun pedagogiikasta. Steinerkouluissa opettajan pedagoginen vapaus ja sen mukanaan tuoma vastuu korostuvat. Meillä on Eliaksessa mielestäni todella hyviä opettajia.

– Minun on rehtorina kuitenkin huolehdittava siitä, että päätökset ja opetus ovat lakien ja asetusten mukaisia. Myös talousvastuu ja pedagogiset ratkaisut kulkevat paljolti käsi kädessä.

Elias-koululle ominainen laatu

– Kun tulin tänne, koin että Elias-koulu on turvallinen ja hiukan sisäänpäin kääntynyt saareke keskellä hektistä maailmaa. Elias-koulun laatu on tullut enemmän esiin nyt, kun olen ollut täällä reilut puolitoista vuotta. Kyläkoulumaisuus, varovainen uudistaminen ja perinteitä vaaliva laatu on toisaalta hyvä, toisaalta myös haaste. Koulun traditiot ja juhlat, jotka toistuvat samalla tavalla, tuovat hyvän rytmin koulun elämään. Mielestäni nyt tarvitaan kuitenkin avarakatseisuutta ja uudistumista, jotta ei jämähdetä vanhaan. Opettajakunnassa on näkyvissä halu uudistaa esimerkiksi lukiota. Se onkin nyt ajankohtaista, kun lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2021.

– Yhteistyö pääkaupunkiseudun steinerkoulujen rehtoreiden kanssa on alkanut tiivistyä tämän kouluvuoden aikana, sen koen tärkeäksi. Oman työni kannalta muut rehtorit ovat minulle hyvin tarpeellinen vertaistuki. Samoin Yksityiskoulujen liitto, jonka kautta olen saanut paljon arvokasta tietoa ja mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin. Olen myös tutustunut muiden yksityiskoulujen rehtoreihin. Ilman näitä kontakteja rehtorin työ olisi välillä aika yksinäistä.

Vaalitaan sitä hyvää, joka meillä jo on

– Meillä on tosi hyvä koulu. Vanhemmilta toivoisin positiivisiin asioihin keskittymistä ja uskoa siihen, että voimme tehdä yhdessä vielä paremman koulun. Vanhemmat voisivat esimerkiksi lähteä yhdessä osallistumaan hiukan aktiivisemmin esimerkiksi varainhankintaan ja koulun yhteisiin tapahtumiin.

– Uskon siihen, että hyvät ajatukset ja teot sekä avoimuus ja rehellisyys kasvattavat yhteistä hyvää. En tarkoita sitä, että pitäisi sulkea silmiä epäkohdilta, vaan niihin pitää puuttua rakentavasti.

– Mielestäni on tärkeää keskustella kasvotusten, varsinkin vaikeista asioista. Olen pannut merkille, että asioiden pyörittely somessa tai sähköpostitse ei useinkaan auta. Sanoja voidaan tulkita niin helposti väärin, koska kirjoitetusta kielestä puuttuu kaikki kommunikaatioita tukeva informaatio, kuten äänenpainot, ilmeet ja eleet.

– Lopuksi haluaisin sanoa, että kaikki me täällä koulussa kasvamme yhdessä ja opimme toisiltamme koko ajan. Minulle on tärkeää, että työyhteisössä kunnioitetaan ja arvostetaan jokaisen työtä. Kunnioittava ja positiivinen ilmapiiri vaikuttaa myös lapsiin ja nuoriin.

Haastattelu:
Satu Tunkelo

KEVÄTJUHLAPUHE

Rehtori Kirsi Perttola-Ylinamman puhe Paasitornissa 1.6.2019 Hyvä juhlayleisö! Hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Tämä vuosi on [...]

Kevätjuhlapuhe

rehtori Kirsi Perttola-Ylinampan puhe Paasitornissa 2.6.2018 Arvoisat juhlavieraat, hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Yksi kouluvuosi on jälleen [...]

Rehtorin puhe

Vt. rehtori Gitte Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Rakkaat oppilaat, arvoisat abiturientit, hyvät vanhemmat, sukulaiset sekä kunnioittamani kollegat Elias-koulussa. Meidän elämämme [...]

Kevätjuhla 2017

Ylioppilas Wilhelmina Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Arvoisa rehtori, opettajat, juhlavieraat ja erityisesti me uunituoreet ylioppilaat. On aika uskomatonta, että olemme nyt [...]

Itsenäisyyspäivän puhe

12. luokan oppilaan Shabnam Momenin puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2015 Hyvät kuulijat, Uskon, että Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä monille suomalaisille ja [...]

Purjehduksen koulumestaruuskisa

Kilpailupäivänä tavattiin HSS Sailing Centerissä aamulla vähän kahdeksan jälkeen. Suomen purjehdus ja veneilyn Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo [...]