Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Elias-koulun ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan koulun verkkosivulla, www.eliaskoulu.fi, […]

Opettajat

Sähköpostiosoitteet yleisesti periaatteella etunimi.sukunimi@eliaskoulu.fi FELGUEROSO, RAIJA eurytmia FORSBERG, GITTE 9. lk, musiikki, erityisopetus (7.-13. lk) HARIMA, ODILIA 6. luokka HARIMA, […]

Kouluyhdistyksen johtokunta

Elias-koulun kouluyhdistys ry:n johtokunta 2020 puheenjohtaja HIRSIMAA Petri, 13. lk petri.hirsimaa@oikeus.fi varapuheenjohtaja LEVLIN Tuija, 8. lk tuija.levlin@iki.fi sihteeri ÖSTRÖM Taru, […]