Opetusjaksot

Lukuvuoden 2019—2020 opetusjaksot 1. jakso 13.8—4.10.2019 2. jakso 7.10—29.11.2019 3. jakso 2.12—7.2.2020 4. jakso 10.2—3.4.2020 5. jakso 6.4—30.5.2020

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. […]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa […]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, […]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla […]

Elias-koulun opetussuunnitelmasta

Opetussuunnitelman tavoitteiden perustana on inhimillinen kasvu. Inhimillisen kasvun lähtökohta on ihminen itse. Kasvun päämäärä on toisaalta yksilöllisten piirteiden ja toisaalta […]

Sampo- ja Rautasampo- ryhmä

Sampo- ryhmässä käy oppilaita eri luokka-asteilta (6.-7.) saamassa tukea ja löytämässä iloa omaan oppimiseen pienemmässä ja rauhallisemmassa ympäristössä. Ajat vaihtelevat […]