KEVÄTJUHLAPUHE

Rehtori Kirsi Perttola-Ylinamman puhe Paasitornissa 1.6.2019

Hyvä juhlayleisö! Hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät!

Tämä vuosi on steinerkoululiikkeelle merkittävä ja historiallinen vuosi. Syyskuussa tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäinen steinerkoulu aloitti toimintansa Stuttgartissa. Koulun perustaja oli Waldorf Astoria -tupakkatehtaan johtaja, Emil Molt, joka tehtaan työntekijöiden aloitteesta ryhtyi tähän merkittävään tehtävään.

Emil Molt oli omana aikanaan varsin edistyksellinen: hän oli perustanut työntekijöiden lapsille päiväkodin, joten koulun perustaminen oli varsin luonteva askel eteenpäin. Emil Molt järjesti työntekijöille myös sivistystoimintaa ja luentoja mm. yhteiskunnallisista aiheista. Yksi luennoitsijoista oli Rudolf Steiner, ja häneltä Emil Molt pyysi apua koulun aloittamiseen. Steiner tarttui haasteeseen ja kutsui koolle aikansa merkittäviä pedagogeja, joista sittemmin tuli ensimmäisen steinerkoulun opettajia. Koulu alkoi heti 12 luokan voimin, ja idea 12-vuotisesta yhtenäiskoulusta on säilynyt tähän päivään saakka.

Steinerpedagogiikan vaikutus suomalaisen koululiikkeen kehitykseen on ollut merkittävää erityisesti viimeisinä vuosikymmeninä: laaja yleissivistys, taide- ja taitoaineiden merkityksen ymmärtäminen, sanallinen arviointi sekä lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen ovat asioita, jotka ovat vähitellen tulleet osaksi suomalaisen koulun arkea.

Mutta miten steinerkoulu sitten eroaa peruskoulusta? Steinerkoulun peruskivi on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jonka mukaan koko opetussuunnitelma on laadittu. Opetussuunnitelma ottaa huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kehitysvaiheet. Eri oppiaineet ja opeteltavat asiat nähdään enemmänkin kasvun virikkeinä kuin pelkkinä tiedonjyväsinä. Steinerpedagogiikan keskeisin idea oli – ja on – auttaa lasta ja nuorta kasvamaan vapaaksi ja itsenäisesti ajattelevaksi aikuiseksi, joka toimii maailmassa eettisesti ja moraalisesti. Waldorf100 -juhlavuoden iskulauseeksi valikoitunut ”Uskallan muuttaa maailmaa” kuvaa hyvin tätä ideaa. 100 vuotta steinerpedagogiikkaa on todella juhlimisen arvoinen asia.

Mutta juhlan aihetta on tänään myös teillä, tulevilla ylioppilailla. On 13-vuotisen koulutaipaleenne viimeinen päivä. Tähän päivään saakka teitä ovat ohjanneet, auttaneet ja tukeneet koulun aikuiset, mutta nyt olette oman aikuiselämänne kynnyksellä, matkalla kohti tulevaisuutta. Osa teistä luultavasti jo tietää mitä haluaa tehdä työkseen, toisilla teistä ei ehkä ole vielä aavistustakaan siitä mitä elämältään haluaisi. Maailma on avoinna edessänne ja päätösvalta on teillä. Tommy Tabermann ilmaisee asian näin:

Tee sitä mihin uskot.
Usko siihen mitä teet.
Tee, niin kuin parhaaksi näet.
Älä usko mitä muut sanovat.
Sano, mitä itse ajattelet.
Ajattele itse.
Uskoon kuuluu epäily.
Uskoon kuuluu rohkeus.
Pahinta uskossa on sokeus.
Rohkea uskaltaa epäillä,
eikä näe niiden välillä pienintäkään ristiriitaa.

Toivon teille kaikille onnea ja rohkeutta rakentaa itsenne näköistä elämää. Etsikää sitä, mikä teille on arvokasta ja tärkeää. Eläkää sopusoinnussa itsenne, toisten ihmisten ja luonnon kanssa.

Iloitkaa juhlapäivästänne!

KEVÄTJUHLAPUHE

Rehtori Kirsi Perttola-Ylinamman puhe Paasitornissa 1.6.2019 Hyvä juhlayleisö! Hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Tämä vuosi on [...]

Kevätjuhlapuhe

rehtori Kirsi Perttola-Ylinampan puhe Paasitornissa 2.6.2018 Arvoisat juhlavieraat, hyvät oppilaat, tulevat ylioppilaat, opettajat, henkilökunta, vanhemmat ja ystävät! Yksi kouluvuosi on jälleen [...]

Rehtorin puhe

Vt. rehtori Gitte Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Rakkaat oppilaat, arvoisat abiturientit, hyvät vanhemmat, sukulaiset sekä kunnioittamani kollegat Elias-koulussa. Meidän elämämme [...]

Kevätjuhla 2017

Ylioppilas Wilhelmina Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Arvoisa rehtori, opettajat, juhlavieraat ja erityisesti me uunituoreet ylioppilaat. On aika uskomatonta, että olemme nyt [...]

Itsenäisyyspäivän puhe

12. luokan oppilaan Shabnam Momenin puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2015 Hyvät kuulijat, Uskon, että Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä monille suomalaisille ja [...]

Purjehduksen koulumestaruuskisa

Kilpailupäivänä tavattiin HSS Sailing Centerissä aamulla vähän kahdeksan jälkeen. Suomen purjehdus ja veneilyn Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo [...]