Rautasampo-pienryhmä

  • Murrosikä ja koulutyö voivat olla haastava yhdistelmä.
  • Aikaisemmin hyvin edistynyt nuori voi ajautua tarpeettomasti törmäyskurssille kasvattajiensa kanssa monista eri syistä.
  • Suuret persoonat myös reagoivat suuresti.
  • Kaikki eivät ole koulutyön kannalta parhaimmillaan isossa luokassa, kuitenkin jokainen tahtoo osata ja onnistua.
  • Vähitellen kasvanut hulivilin tai epäonnistujan rooli voi elää omaa elämäänsä ja alkaa sisäistyä pysyväksi.
  • Siirtyminen pieneen luokkaan voi antaa nuorelle uuden alun peruskouluvaiheen tärkeinä viimeisinä vuosina.
  • Pienessä ryhmässä selkeisiin pelisääntöihin on helppo sitoutua, ja opettaja ehtii vastata haasteisiin yksilöllisesti.
  • Olennaista oppilaalle on löytää ilo koulutyöhön uudelleen.

Vuonna 2009 Rautasammossa veistotyönä tehtiin puukkoja ja jousia.

Rautasampo-pienryhmä on toiminut 17 vuotta opiskelupaikkana 7.–9. luokkien nuorille. Oppilaat tulevat Elias-koulusta, pääkaupunkiseudun muista steinerkouluista sekä peruskouluista.

Rautasammossa noudatetaan Elias-koulun opetussuunnitelmaa, ja oppilaat jatkavat pienryhmästä lukioihin ja ammattikouluihin kuten isostakin luokasta.

Mika Järnefelt
erityisluokanopettaja

Jaksot ja tuntijako

Elias-koulun tuntijako luokat 1–9 (perusaste) Elias-koulun tuntijako, luokat 10–13 (lukio) Lukuvuoden 2016-2017 opetusjaksot 1. jakso 9.8.–30.9.2016 2. jakso 3.10.–4.12.2016 3. [...]

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. [...]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa [...]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, [...]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla [...]