Kemian opetuksesta

Steinerkoulun kemian opetus on oppia elämää varten. Steinerkoulussa kemian opetuksen tavoitteena on puhutella oppilaan kaikkia olemuspuolia.

Oppilaat kohtaavat kemian ilmiot aistiensa avulla: haistamalla, maistamalla, katsomalla, kuuntelemalla ja tuntemalla. Opiskelun pohjana ovat oppilaiden kokemat ilmiot. Ilmiot pyritään tekemään elämyksellisiksi oppilaiden tunteita koskettaviksi.

Havaintojen teko on nykynuorelle suuri haaste, koska monet oppilaat ovat sisäistäneet “tehokkuusajattelun” eli tehdään monia asioita samanaikaisesti. Havainnointi edellyttää tilaa ja aikaa, sillä havainnointi on ihmettelyn ja ajattelun lähtokohta. Opettaja suunnittelee ilmioiden ‘sarjan siten, että oppilas tavoittaa kokonaisuuksia ja ilmioiden välisiä yhteyksiä fenomenologisesti. Se, mitä kemiallisissa reaktioissa sisäisesti tapahtuu, ei ole aistein havaittavissa. Voimme vain havainnoida alku- ja lopputilanteen. Tiede pyrkii selittämään tätä havainnoille näkymätontä  atomien ja molekyylien tasoa.

Steinerkoulussa tavoitteenamme on liikkuvan ja vapaan ajattelun mahdollistaminen. Valmiita tieteen tuomia ajattelumalleja, joita oppilaat eivät voi kokemuksillaan testata, opiskellaan tieteen historian näkökulmasta 11-1uokasta lähtien. Näin oppilas ikään kuin asettuu ihmiskunnan historiallisen kehityksen virtaan ja oppii kemian teoriaa niin kuin tiedemiehet ovat aikoinaan ilmiöt ymmärtäneet ja selittäneet. Kemian historiallinen tarkastelu paljastaa teorioiden ajallisen kehityksen. Sadan vuoden kuluttua kemian kirjat ovat aivan toisen näköisiä.

Kemian opiskelussa vihkotyö on tahdon kasvatuksen väline. Oppilas “märehtii” vihkotyön avulla kokemukset omakseen. Tuloksena syntyy kovan tahdon ponnistuksen kautta oma vihko, joka on aina erilainen. Tämä vihko on oma luomus ja erityisen tärkeä ajassamme, kun lähes kaikki, mitä tarvitsemme on teollisesti valmistettua. Luomus on väline oman työn kunnioituksen oppimisessa. Vihko on myös joillekin oppilaille kompastuskivi. Tahtoa ja aikaa ei tahdo kaikilta löytyä. Opiskelu jää puolitiehen.

Kemiaa opiskellaan Steinerkoulussa elämää varten. Kun nuori ihminen irtautuu omista turvaverkoistaan ja etsii omaa tietään, koulun tehtävänä on herättää nuoressa innostus ulkopuolista ja sisäistä elämää kohtaan, jotta nuori ei käperry itseensä. Kemia avaa tietä aineiden sisäiseen maailmaan. Ilmiöt paljastavat aineista paljon sellaista, mikä ei ole ulkoisen ja staattisen tarkastelun avulla löydettävissä. Ne johdattavat myös oppilaan merkitysten lähteille. Elämä ei ole pelkkien sattumien viidakko.

Kemian opetus steinerkoulussa on uudenlaisen luontoyhteyden etsimistä. Minkälainen aine on rikki? Tavoitteena on oppia tuntemaan rikki rikin kiertojen ja siihen liittyvien kemiallisten prosessien avulla. Kun oppilaat opiskelevat kemiaa tieteenä, esiin tulevat toisenlaiset prosessit, eikä tavoitteena välttämättä ole rikin ymmärtäminen vaan sen hyodyntäminen. Hyödyntäminenkin auttaa meitä ymmärtämään rikkiä, mutta vain osittain.

Luontoyhteys edellyttää ja herättää syvällisesti ymmärrettynä elämän kunnioitusta. Elämän yhteyksien ja merkitysten hahmottaminen tuo meidät perimmäisten kysymysten äärelle. Elämä on edelleen yhtä selvittämäton ihme kuin Demokritoksen ja Aristoteleksen aikana. Jos oppilaalle avautuvat nämä elämän ihmeet ja niiden kautta kunnioitus ja merkitys, hän loytää elämäntehtävänsä, mikä onkin kaiken opetuksen lopullinen päämäärä.

Kevätjuhla 2017

Ylioppilas Wilhelmina Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Arvoisa rehtori, opettajat, juhlavieraat ja erityisesti me uunituoreet ylioppilaat. On aika uskomatonta, että olemme nyt [...]

Itsenäisyyspäivän puhe

12. luokan oppilaan Shabnam Momenin puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2015 Hyvät kuulijat, Uskon, että Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä monille suomalaisille ja [...]

purjehdus2015

Purjehduksen koulumestaruuskisa

Kilpailupäivänä tavattiin HSS Sailing Centerissä aamulla vähän kahdeksan jälkeen. Suomen purjehdus ja veneilyn Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo [...]

yo2014

Kevätjuhla 2014

Ylioppilas Verne Nizovskyn puhe kevätjuhlassa 31.5.2014 Jotta kykenisin selittämään tämänhetkistä olotilaani, on minun palattava ajassa taaksepäin. Tarkalleen ottaen neljä vuotta. [...]

puhe010613

Kevätjuhla 2013

Ylioppilas Otto Männistön puhe kevätjuhlassa 1.6.2013 Kiitos kaikille teille juhlavieraille, jotka olette pääseet tänään paikalle juhlistamaan tämän lukuvuoden päätöstä. Samalla [...]

8lknaytelma

West Side Romeo & Julia

Kahdeksannen luokan näytelmä West Side Romeo & Julia on tehty improvisaatioharjoitusten ja koko luokan yhteisen panoksen voimin, mitään valmista käsikirjoitusta [...]

rautasampomadrid

Rautasammon leirikoulu Madridissa

– jättikatkarapuja ja paellaa Voiko kaksitoista pienryhmäläistä nuorta järjestää lähes omin avuin luokkaretken Espanjaan? Voi. Tarvitaan vain päättäväisyyttä, kekseliäisyyttä, keksienmyyntiä [...]

yo3

Kevätjuhla 2012

Vuosirehtori Hellevi Aurtovan puhe ylioppilaille Hyvät ylioppilaat Me kaikki täällä salissa onnittelemme teitä sydämestämme ja iloitsemme kanssanne yhden tärkeän etapin [...]

kuvis1

Viides luokka näkyy ja kuuluu

Aloitin tämän luokan kanssa viidennen syksystä, ja melko pian aloimme tehdä näytelmää. Näytelmän aiheen valintaan vaikutti luokan suuri poikakatras, ja [...]

joulu3

Joulujuhla 2011

”Jouluna jumala syntyi, paras poika pakkasella hevon heinähuonesehen, sorajouhen soimen päähän.” Elias-koulun tunnelmallista joulujuhlaa vietettiin Agricolan kirkossa 21.12. Pienet ensiluokkalaiset [...]

Kuoleman täyteistä elämää

Kuolemantäyteistä elämää

12. luokka näyttämöllä Marraskuun hämärissä saatiin Elias-koulun salissa nähdä taas kerran mainio 12-luokkalaisten voiman- ja taidonnäyte. Heikki Itäsen komedia Kuolemantäyteistä [...]

Tervetuloa syksy!

Tänä syksynä Elias-koulussa alkaa kolmaskymmenes kouluvuosi. Ensimmäiset oppilaat aloittivat Puistokadun puuhuvilassa kouluvuotensa elokuussa 1982. Satoja nuoria on lähtenyt maailmalle Elias-koulusta [...]

juhla2011

Kevätjuhla 2011

Vuosirehtori Himmi Raition puhe ylioppilaille kevätjuhlassa 4.6.2011 Hyvät ylioppilaat, ylioppilaiden vanhemmat ja hyvä Elias-koulun väki Alpo Noposen runoa mukaillen ”olen [...]

11eukkar3

Buddha, Nietzche ja eurytmia

11. luokan eurytmian päättötyö 2011 Siirtymiset vaativat suuria tekoja, tämä fraasi kuvaa viikkoa 14 paremmin kuin hyvin muotoiltu ja monisanainen [...]