Eurytmia eri luokkatasoilla

Eräs eurytmiaopetuksen erityispiirteitä on se, että sitä opetetaan lähes läpi koko kouluajan. Harvoin tullaan ajatelleeksi, miten ainutlaatuista on se, että tällainen monipuolinen taideaine on steinerkouluissa pakollinen aivan koulunaloituksesta lähes loppuun asti. Opettajalla onkin tässä mielenkiintoinen näköalapaikka siihen, miten oppilaat vuosien mittaan liikkumisessaan ja ilmaisussaan kehittyvät. On myös antoisaa seurata, miten ryhmän työskentely eurytmiassa kehittyy.

Miten eurytmia muuttuu eri luokkatasoilla

Kun oppilaat 1. luokalla aloittavat eurytmian, perustuu opetus mitä suurimmassa määrin luonnolliseen jäljittelyyn. Tällä tarkoitan sitä, että oppilaat jäljittelevät opettajan liikkeet ja kuviot, mutta myös sen tunnelman, minkä opettaja kuhunkin runoon, satuun ja musiikkiin luo. Oppilaille ei 1. ja 2. luokalla tarvitse juurikaan sanoa ”tehkää näin” tai ”ojentakaa kätenne nyt näin”, vaan oppilaat jäljittelevät luonnostaan opettajan liikkeitä ja kuvioita. Tähän kuuluu vääjäämättä vapaus, eli aivan alaluokilla jokainen saa jäljitellä vapaasti omalla tavallaan. Liikkeitä ei varsinaisesti korjata, kunhan jokainen on keskittyneesti mukana. Toisaalta ryhmäkuviot vaativat suurta kurinalaisuutta ja sosiaalisuutta, sillä kestää usein kauan, ennen kuin kaikki hahmottavat kuvion ja se menee oikein. Monissa kuvioissa sotkun aiheuttaa yksikin virhe, ja niinpä kaikilta vaaditaan huimasti kärsivällisyyttä, ennen kuin harjoitus saadaan onnistumaan. Oma prosessinsa on myös se, että opitaan vähitellen, ettei toisen syyttely auta, vaan toista voi auttaa vain kärsivällisyydellä ja suvaitsevaisuudella.

3. luokalla oppilaille opetetaan äänne ja sävelet. Nyt he saavat työkalut muodostaa sanoja ja ilmaista musiikkia. Aakkoset opetellaan, ja lapset ymmärtävät nopeasti kirjaimen ja äänteen eron. Pian kaikki osaavat muodostaa eurytmisesti oman nimensä ja paljon muitakin sanoja. Eri sävellajien opettelu kulkee mukana ihan yläluokille asti, ja vähitellen mukaan tulevat myös intevallit. Kun työkalut ovat vähitellen hallussa, on tärkeää, että jokaiselle oppilaalle syntyy niihin oma suhde. Siksi olen jo 4. luokalla antanut lasten itse etsiä runoihin äänne-eleitä. Äänteitä voi maistella, tunnustella, kuulostella, ja miettiä, mikä äänne sopii kuhunkin kohtaan ja mikä äänne kuuluu kussakin sanassa erityisesti. Lapset ovat tässä todella taitavia, ja heidän ehdotuksensa ovat useimmiten loistavia.

Kun 4. ja 5. luokalla on harjoitettu paljon säveleitä, voidaan 6. luokalla aloittaa myös improvisaatioharjoitukset. Pianisti soittaa jonkun uuden kappaleen, ja oppilaat liikkuvat siihen vapaasti improvisoiden. Tämä harjoitus on aina aluksi vaikea, mutta oppilaat tottuvat siihen nopeasti, ja se kehittää musiikin melodian ja rytmin hahmottamisen kykyä. Improvisaatioharjoitusten kautta oppilaiden liikeilmaisu pysyy elävänä ja omanlaisena, mikä on äärimmäisen tärkeää murrosiän lähestyessä. Säveleurytmian puolella oppilaat voivat nyt suunnitella kokonaisten runojen koreografioita. He suunnittelevat ja valitsevat äänne-eleet ja suunnittelevat muodon omalla ryhmälleen. Ryhmässä voi olla 26 oppilasta. Myös solistinen työskentely on mahdollista. Tällaiset omat koreografiat ovat useimmiten erittäin hienoja taiteellisia kokonaisuuksia jo 6. luokalla.

Ryhmätöitä jatketaan 7. luokalla ja niistä muotoutuu usein hienoja esityksiä. 7. luokalla jokainen oppilas voi myös tehdä oman pienen koreografian runoon, kunhan muotoperiaatteet on ensin opeteltu. Nyt oppilas etsii itsenäisesti sopivan tekstin. jonka työstää niin valmiiksi, että voi esittää sen luokalle. Nyt voidaan jo alkaa kiinnittää huomiota eri äänne-eleiden ja tilan suuntien laadullisiiuksiin.

8. ja 9. luokka eivät ole eurytmian opettajallekaan helppoja. Murrosikä näkyy ja kuuluu, eikä liikkuminen ole enää keveää… Jos kuitenkin on onnistuttu siinä että oppilaat ovat saaneet luoda oman suhteensa eurytmian elementteihin, voi opetus jatkua onnistuneesti näilläkin luokilla. Painopiste voi näillä luokilla olla selkeissä, rytmisissä harjoituksissa ja monimutkaisissa geometrisissä tehtävissä. Lisäksi 8. luokalla voidaan työstää balladi, jossa nyt ensimmäisen kerran tulee varsinainen draamallinen elementti ja eri tunteiden ilmaiseminen voimakkaasti mukaan. 9. luokka huipentuu äänne-eurytmian sooloihin, jotka esitetään vanhemmille ja koko koululle. Jokainen nuori tekee oman koreografian valitsemaansa runoon ja esityksestä tehdään mahdollisimman kokonainen pukuineen, valoineen kaikkineen.

10. luokalla oppilaat ovat useimmiten sielullisesti jo niin vapautuneet, että voidaan aloittaa intensiivinen työskentely säveleurytmian parissa. Kun vielä 9. luokalla painopiste oli rytmissä, on se nyt melodiassa, ja oppilaat tekevät suuria, virtaavia muotoja ryhmässä ja yksin. Nyt alkaa varsinaisen melodisen elementin ilmaisu vasta olla mahdollista ja myös nautinnollista. Oppilaat liikkuvat sulavasti monimutkaisissakin muodoissa ja ottavat hienosti toisensa huomioon.

Koko tämä pitkä eurytmiataival huipentuu sitten 11. luokalla, kun tehdään eurytmian päätöstyö. Se on monimuotoinen esitys, johon juonen tai tarinan tai runojen sekä musiikin lisäksi kuuluu puvustus ja valaistus. Työskentely on joka vuosi intensiivistä, ja on todella palkitsevaa seurata, miten oppilaat nyt taidokkaasti käyttävät kaikkia vuosien mittaan keräämiään taitoja: he osaavat liikkua, hallita omaa kehoaan ja ilmaista sillä mitä erilaisimpia tunteita ja tunnelmia, he osaavat hahmottaa musiikkia, ilmaista sen elementtejä liikkeellä, he osaavat ja uskaltavat eläytyä, heillä on ideoita, he osaavat kunnioittaa ja suvaita toistensa erilaisuutta ja he osaavat nauttia liikkumisesta. Mitä muuta voi toivoa?

Kevätjuhla 2017

Ylioppilas Wilhelmina Forsbergin puhe kevätjuhlassa 3.6.2017 Arvoisa rehtori, opettajat, juhlavieraat ja erityisesti me uunituoreet ylioppilaat. On aika uskomatonta, että olemme nyt [...]

Itsenäisyyspäivän puhe

12. luokan oppilaan Shabnam Momenin puhe itsenäisyyspäivän juhlassa 4.12.2015 Hyvät kuulijat, Uskon, että Suomen itsenäisyyspäivä on tärkeä monille suomalaisille ja [...]

purjehdus2015

Purjehduksen koulumestaruuskisa

Kilpailupäivänä tavattiin HSS Sailing Centerissä aamulla vähän kahdeksan jälkeen. Suomen purjehdus ja veneilyn Lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori Mika Hollo [...]

yo2014

Kevätjuhla 2014

Ylioppilas Verne Nizovskyn puhe kevätjuhlassa 31.5.2014 Jotta kykenisin selittämään tämänhetkistä olotilaani, on minun palattava ajassa taaksepäin. Tarkalleen ottaen neljä vuotta. [...]

puhe010613

Kevätjuhla 2013

Ylioppilas Otto Männistön puhe kevätjuhlassa 1.6.2013 Kiitos kaikille teille juhlavieraille, jotka olette pääseet tänään paikalle juhlistamaan tämän lukuvuoden päätöstä. Samalla [...]

8lknaytelma

West Side Romeo & Julia

Kahdeksannen luokan näytelmä West Side Romeo & Julia on tehty improvisaatioharjoitusten ja koko luokan yhteisen panoksen voimin, mitään valmista käsikirjoitusta [...]

rautasampomadrid

Rautasammon leirikoulu Madridissa

– jättikatkarapuja ja paellaa Voiko kaksitoista pienryhmäläistä nuorta järjestää lähes omin avuin luokkaretken Espanjaan? Voi. Tarvitaan vain päättäväisyyttä, kekseliäisyyttä, keksienmyyntiä [...]

yo3

Kevätjuhla 2012

Vuosirehtori Hellevi Aurtovan puhe ylioppilaille Hyvät ylioppilaat Me kaikki täällä salissa onnittelemme teitä sydämestämme ja iloitsemme kanssanne yhden tärkeän etapin [...]

kuvis1

Viides luokka näkyy ja kuuluu

Aloitin tämän luokan kanssa viidennen syksystä, ja melko pian aloimme tehdä näytelmää. Näytelmän aiheen valintaan vaikutti luokan suuri poikakatras, ja [...]

joulu3

Joulujuhla 2011

”Jouluna jumala syntyi, paras poika pakkasella hevon heinähuonesehen, sorajouhen soimen päähän.” Elias-koulun tunnelmallista joulujuhlaa vietettiin Agricolan kirkossa 21.12. Pienet ensiluokkalaiset [...]

Kuoleman täyteistä elämää

Kuolemantäyteistä elämää

12. luokka näyttämöllä Marraskuun hämärissä saatiin Elias-koulun salissa nähdä taas kerran mainio 12-luokkalaisten voiman- ja taidonnäyte. Heikki Itäsen komedia Kuolemantäyteistä [...]

Tervetuloa syksy!

Tänä syksynä Elias-koulussa alkaa kolmaskymmenes kouluvuosi. Ensimmäiset oppilaat aloittivat Puistokadun puuhuvilassa kouluvuotensa elokuussa 1982. Satoja nuoria on lähtenyt maailmalle Elias-koulusta [...]

juhla2011

Kevätjuhla 2011

Vuosirehtori Himmi Raition puhe ylioppilaille kevätjuhlassa 4.6.2011 Hyvät ylioppilaat, ylioppilaiden vanhemmat ja hyvä Elias-koulun väki Alpo Noposen runoa mukaillen ”olen [...]

11eukkar3

Buddha, Nietzche ja eurytmia

11. luokan eurytmian päättötyö 2011 Siirtymiset vaativat suuria tekoja, tämä fraasi kuvaa viikkoa 14 paremmin kuin hyvin muotoiltu ja monisanainen [...]