Opetusjaksot

Lukuvuoden 2017—2018 opetusjaksot 1. jakso 15.8—8.10.2017 2. jakso 9.10—3.12.2017 3. jakso 4.12—11.2.2018 4. jakso 12.2—8.4.2018 5. jakso 9.4—2.6.2018

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. […]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa […]

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, […]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla […]

Elias-koulun opetussuunnitelmasta

Opetussuunnitelman tavoitteiden perustana on inhimillinen kasvu. Inhimillisen kasvun lähtökohta on ihminen itse. Kasvun päämäärä on toisaalta yksilöllisten piirteiden ja toisaalta […]

Rautasampo-pienryhmä

Murrosikä ja koulutyö voivat olla haastava yhdistelmä. Aikaisemmin hyvin edistynyt nuori voi ajautua tarpeettomasti törmäyskurssille kasvattajiensa kanssa monista eri syistä. […]