Jaksot ja tuntijako

Elias-koulun tuntijako luokat 1–9 (perusaste) Elias-koulun tuntijako, luokat 10–13 (lukio) Lukuvuoden 2016-2017 opetusjaksot 1. jakso 9.8.–30.9.2016 2. jakso 3.10.–4.12.2016 3. […]

Opetus yläluokilla

Elias-koulu on taito- ja taideaineita painottava steinerkoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. […]

Opetus alaluokilla

Kokonaiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi kasvaminen on entisestään vaikeutunut. Pieni lapsi tarvitsee rauhaa, iloa, lämpöä ja turvallisen aikuisen läheisyyttä. Nykyaika tarjoaa […]

abi2013c

Opiskelu lukiossa

Elias-koulun luokkamuotoisessa lukiossa opiskellaan koti- ja aineluokissa. Kaikille yhteisiä taideaineita ovat kuvataide, musiikki, liikunta, eurytmia ja ilmaisutaito, taitoaineita puolestaan tekstiili-, […]

Yhtenäiskoulu

Elias-koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, johon kuuluvat luokat 1–12 sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistava 13. luokka. Opiskelussa huomioidaan lapsen kasvu ja persoonallisuus kaikilla […]

Elias-koulun opetussuunnitelmasta

Opetussuunnitelma, luokat 1–9, lyhennelmä Opetussuunnitelma, luokat 10–13, lyhennelmä Opetussuunnitelman tavoitteiden perustana on inhimillinen kasvu. Inhimillisen kasvun lähtökohta on ihminen itse. […]

Rautasampo-pienryhmä

Murrosikä ja koulutyö voivat olla haastava yhdistelmä. Aikaisemmin hyvin edistynyt nuori voi ajautua tarpeettomasti törmäyskurssille kasvattajiensa kanssa monista eri syistä. […]